SAF3534

Waar komen mosselen vandaan?

De mosselen die in Nederland, België en veel andere Europese landen verkocht worden, dragen de mooie Latijnse naam Mytilus edulis. Ze groeien op in de Zeeuwse Oosterschelde, in de Nederlandse en Duitse Waddenzee en de Noord-Atlantische kust.