Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

 

Over Prins & Dingemanse

Via onze website www.prinsendingemanse.com en onze webshop shop.prinsendingemanse.com verzamelen wij persoonsgegevens en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-          het verlenen van toegang tot de website www.prinsendingemanse.com en shop.prinsendingemanse.com

-          het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website (zie het kopje ‘Cookies);

-          het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;

-          om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht (zie het kopje contactformulier); 

-          het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;

-          het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief (zie het kopje ‘Nieuwsbrief’).

 

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf

toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen (zie kopje ‘Webshop’).

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Contactformulier

Via het contactformulier op onze website is het mogelijk om via een eenvoudige manier contact met ons op te nemen. De verschillende contactmomenten worden bij ons verdeeld in twee categorieën. Uw persoonsgegevens worden bij beide dan ook anders verwerkt.

 

Klachten

Het kan altijd zijn dat een product niet naar wens is. Wij zijn dan ook benieuwd wat er precies mis is gegaan en lossen dit graag samen met u op. Een klacht bewaren wij 3 jaar in onze systemen gekoppeld aan de gegevens. Na deze periode worden de klachten gearchiveerd voor historische en statistische doeleinden.

 

Overige vragen

Heeft u een algemene vraag over bijvoorbeeld onze producten of openingstijden? Dat kan natuurlijk ook. Nadat de vraag of opmerking is behandeld, zullen uw gegevens uiterlijk 6 weken bewaard worden.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan onze vakgebieden. Als u al bepaalde producten of diensten van ons afneemt, kunnen wij u ook op de hoogte houden van gerelateerde producten of diensten, tenzij u aangeeft dat niet op prijs te stellen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Webshop

Voor het versturen van een bestelling vanuit onze webshop hebben wij uw naam en adresgegevens nodig om het pakket te versturen. Voor het corresponderen over uw bestelling hebben wij uw e-mailadres en telefoonnummer nodig. Zo kunnen we u altijd op de hoogte houden over de bestelling. Prins & Dingemanse bewaart uw (persoons)gegevens volgens de wettelijk bepaalde termijnen.

 

Betalingen

Onze betalingen worden verwerkt via Buckaroo. Hier kunt u binnen een veilige omgeving bankieren. Zij gebruiken alleen uw gegevens voor het verrichten van de betaling.

 

Verzending

De bestelling die u in onze webshop heeft gedaan wordt verzonden via PostNL. Zij hebben uw NAW-gegevens nodig om de bestelling te kunnen verzenden. Wij verwerken voor het versturen van uw bestelling dan ook alleen die gegevens die nodig zijn, zodat het pakket aankomt.

 

Account

Binnen onze webshop kunt u kiezen om als gast in te loggen, maar er is ook een mogelijkheid dat u een account maakt. Hierdoor kunt bijvoorbeeld bij een vervolgbestelling sneller alles invullen. Binnen dit account worden al uw gegevens opgeslagen. Mocht u dit willen verwijderen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

 

Nieuwsbrief webshop

Binnen de webshop is er een mogelijkheid tot het inschrijven voor een nieuwsbrief. Wanneer u deze aanvinkt staat u toe dat we u een nieuwsbrief, voorzien van marketing gerelateerde informatie, mogen te sturen. Voor deze nieuwsbrief kunt u afmelden door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief.

 

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

 

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

-          Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies); 

-          Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

-          De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en 

-          De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

 

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Prins & Dingemanse of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

 

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat

uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt

om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver, zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

 

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

 

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

 

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

 

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

 

-          Google Tag Manager privacyverklaring Google 

-          Double Click (onderdeel van Google) privacyverklaring Google

-          Facebook privacyverklaring Facebook 

 

In- en uitschakelen van cookies 

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar https://www.prinsendingemanse.nl/mailto/vasb+cevafraqvatrznafr+pbz, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31(0)113 572910.

 

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

-          Website: www.prinsendingemanse.com en shop.prinsendingemanse.com

-          Adres:  Korringaweg 39, 4401 NT Yerseke; Postbus 63, 4400 AB Yerseke

-          Telefoon: +31(0)113 572910

-          Email: https://www.prinsendingemanse.nl/mailto/vasb+cevafraqvatrznafr+pbz

 

Voor het laatst gewijzigd: mei 2018